Handledarutbildning LULEÅ – 12/11 2024 – 17:30-20:45

550 SEK

i Luleå
-Handledarbok
-Kaffe, saft och gobit

24 i lager

Kursbeskrivning..

 

UTBILDNINGEN FÖR DIG SOM SKA BÖRJA ÖVNINGSKÖRA HEMMA! BÅDE DEN SOM SKALL VARA HANDLEDARE SAMT DEN SOM SKALL ÖVNINGSKÖRA MÅSTE GÅ UTBILDNINGEN MEN MAN BEHÖVER INTE GÅ DEN SAMTIDIGT!

Den som ska vara handledare eller elev vid privat övningskörning för B behörighet måste genomgå en handledarutbildning/introduktionsutbildning för att få börja övningsköra.
Utbildningen finns hos godkända utbildare av Transportstyrelsen.

 • Obligatorisk id / pass kontroll.
 • Deltagaravgift faktureras 550 kr per deltagare.
 • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen 
(man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år, men man kan gå utbildningen vid 15 år och 9 mån).
 • En handledare får inte ha fler än fyra elever med sig vid ett och samma utbildningstillfälle och inte fler än 15 st samtidigt. En elev får inte ha fler än fyra handledare med sig.
 • För att bli handledare måste man ha fyllt 24 samt haft körkort under sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren.
 • Kravet på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildning tillsammans har tagits bort.
 • Utbildningen gäller i 5 år från det datum den genomfördes. Ändringarna började gälla den 1 september 2010.

 

Introduktionsutbildningen / handledarutbildningen innehåller:

 • Kursdeltagare får ett paket per familj som innehåller handledarboken.
 • En introduktionsutbildning varar i 3 timmar samt fikapaus ca 15 min.
 • Under utbildningen får du information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten.
 • Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
 • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 • hur man planerar och strukturerar övningskörning
 • viktiga faktorer för trafiksäkerheten.
 • Även teoretiska moment om miljö och sparsam körning ingår.

 

Rapportering av genomförd introduktionsutbildning:

 • Efter utbildningen rapporterar vi in genomgången utbildning elektroniskt direkt till Transportstyrelsen
 • Ansökan om godkännande som handledare för elev gör du själv på www.korkortsportalen.se
 • En avgift ska betalas till Transportstyrelsen när du ansöker om godkännande.